Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Regulamin gry oraz forum
#1
Regulamin Sieci Serwerów MineWorld


 
Rejestrując się na serwerze oraz forum, a także przebywając na obszarach przynależących do sieci MineWorld klient zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady panujące na forum oraz na serwerze gry oraz na wszelkich podmiotach będących własnością sieci MineWorld.
 2. Konta rejestrowane na serwerze przynależą do właścicieli serwera - dostęp do nich na użytek własny ma wyłącznie osoba rejestrująca się. Zakazana jest jakakolwiek sprzedaż/wymiana kont osobom trzecim.
 3. W kwestiach nieuregulowanych należy stosować się do zasad dobrego wychowania oraz kultury. Nie obrażać i nie insynuować, nie pomawiać, nie prowokować konfliktów. Stosować się do poleceń administratora (lub osoby uprawnionej) zmierzających do rozwiązania problemu.
 4. Zabronione jest działanie na szkodę serwera. Za takie działanie uznaje się m.in. wykorzystywanie dziur serwera gry, nieścisłości zasad, które mogą spowodować szkody i nieuzasadnione zyski gracza, a także: obrażanie innych osób, administracji, prowokowanie konfliktów, nękanie, spam, publikacje nieprawdziwych informacji, używanie wulgaryzmów i słów oraz gestów powszechnie uważanych za niestosowne.
 5. Kwestie nietypowe mogą być rozpatrywane indywidualnie.
 6. Zabronione jest reklamowanie innych serwerów. Przepis ten dotyczy wszystkich kanałów komunikacji serwera.
 7. Zabronione jest reklamowanie sieci MineWorld na innych serwerach gry Minecraft.
 8. Zabronione jest posiadanie/używanie programów/modyfikacji dających nieuzasadnioną przewagę w grze lub też zabronionych z przyczyn nieokreślonych. Za tego typu przedmioty uznaje się m.in. zmodyfikowane wersje gry Minecraft np. Nodus, Wurst, Huzuni, programy typu X-Ray, CheatEngine itd. 
 9. Dozwolone jest korzystanie z łatek upłynniających działanie gry, np. OptiFine. narzędzi typu mini-mapa np. Rei MiniMap (z wyjątkiem Zan's MiniMap/VoxelMap,).
 10. Zabronione jest posiadanie i używanie jakichkolwiek zewnętrznych narzędzi/skryptów automatyzujących grę lub jej część i zyskiwanie przez to nieuczciwych korzyści.
 11. Zabronione jest celowe przebywanie AFK lub używanie jakichkolwiek zewnętrznych narzędzi/skryptów unikających AFK w celu odnoszenia nieuczciwych korzyści na serwerze.
 12. Zwierzęta na działkach survival są pod ochroną. Zabrania się wykorzystywania dziur systemu działek do zabijania zwierząt bez zgody gracza. Przykładem jest sytuacja, gdy gracz ma łuk z zaklęciem "płomień" (zwierzę nie otrzyma obrażeń od strzału, ale zginie od ognia).
 13. Osoba dodana do działki na serwerze Survival/Creative nie może bez zgody właściciela stawiać swoich bloków działkowych na obszarze działek do których jest dodany.
 14. Osoba z rangą VIP/SVIP nie może wykorzystywać swoich dodatkowych uprawnień do ingerencji we własność innych graczy bez ich zgody.  (Przykład: zmiana spawnera bez zgody gracza)
 15. Nick gracza nie może składać się wyłącznie z cyfr lub z ciągu znaków zawierającego wyłącznie cyfry i jednocześnie kończącego/zaczynającego się literą. Przepis ten nie obowiązuje nicków zarejestrowanych przed 25/07/2017 mających minimum 24 godziny stażu.
 16. Administrator może w dowolnym momencie zarządzić kontrolę gracza/graczy jeśli wystąpi podejrzenie łamania zasad gry. W takiej sytuacji należy stosować się do poleceń administratora, może on zażądać udostępnienia plików gry np. przez zdalne połączenie. Wyjście z serwera jest zabronione do momentu zakończenia kontroli.  Możliwe są także kontrole bez świadomości gracza (np. sprawdzanie pod kątem X-Ray)
 17. Sieć posiada płatny sklep on-line. Korzystanie z niego jest dobrowolne. Wszystkie przedmioty znajdujące się w sklepie on-line można zdobyć również samodzielnie w grze na wiele sposobów.
 18. Gracz może wykupić UnBan w przypadku otrzymania bana. Wyjątkiem są kwestie nietypowe, rozpatrywane indywidualnie, o czym mowa w pkt. 5. Przykładami są: ban nałożony na całą edycję z powodu innego niż cheaty lub dożywotni ban, które nie podlegają usłudze „UnBan”. Gracz może nie otrzymać UnBana również wtedy, gdy główny administrator uzna, że wiąże się to z poważnym ryzykiem dla serwera. W przypadku kupna usługi i nieotrzymania UnBana z w/w powodów gracz nie może żądać zwrotu poniesionych kosztów.
 19. Klient ma prawo do odwołania się od wymierzonej kary za pośrednictwem wydzielonego działu na forum w przeciągu 7 dni i stosując się do zamieszczonych tam zasad.
  Klient, który nie był obecny w momencie wymierzania kary ma możliwość napisania odwołania w przeciągu 7 dni od pojawienia się.
  Klient może oczekiwać wyjaśnienia powodu ukarania tylko poprzez forum. Na innych kanałach komunikacji członek administracji może, ale nie musi wyjaśniać powodu ukarania. 

 20. Klient, którego odwołanie zostało rozpatrzone negatywnie i jeżeli administrator nie określił inaczej w danym przypadku może napisać kolejne odwołanie nie wcześniej niż 7 dni po zamknięciu ostatniej sprawy. Pisanie wielu odwołań nie wnoszących nic nowego od strony Klienta może skutkować ukaraniem zgodnie z informacjami dot. kar zamieszczonymi na dole regulaminu. 
 21. Problemy skomplikowane powinny być zgłaszane administracji w wiadomości prywatnej za pośrednictwem forum bądź komunikatora sieciowego (GG/Skype).
 22. Wszelkie propozycje powinny być składane przy użyciu forum. 
 23. Zabrania się publikowania treści o charakterze rasistowskim, obrażających uczucia religijne oraz treści mogących naruszyć czyjąś godność osobistą. Zakaz propagowania ustroju komunistycznego, nazistowskiego, faszystowskiego. Zakaz propagowania i upubliczniania treści erotycznych.  Zakaz wykonywania gestów powszechnie uznawanych za nieodpowiednie.
 24. Nick klienta w grze oraz na forum nie może zawierać treści powszechnie uznawanych za nieodpowiednie i łamiące zasady regulaminu. 
 25. Zabroniony jest spam na forum. Zezwala się na "podbijanie" przez użytkownika maksymalnie 5 wątków w krótkim odstępie czasowym (dotyczy w szczególności wątków w dziale "Karczma").
 26. Zabronione są multikonta. Poprzez multikonto rozumie się sytuację, gdy klient posiada i/lub korzysta z dwóch lub więcej kont jednocześnie. Z jednego adresu IP mogą być zarejestrowane maksymalnie 3 konta. Mając na uwadze takie możliwości jak np. gra rodzeństwa, konta porzucone z których nie miało miejsce przenoszenie zdobytych dóbr lub nie ma przesłanek mogących świadczyć o nadużyciu/oszustwie, nie stosuje się odgórnego limitu po uprzedniej konsultacji z administratorem i poinformowaniu go o takim fakcie.
 27. W celu zmiany nicku poprzez nową rejestrację należy zgłosić ten fakt administratorowi. Stare konto zostanie zablokowane. Zabronione jest przenoszenie rzeczy/działek ze starego konta.
 28. Działki na serwerze survival znajdujące się w bezpośredniej okolicy spawnu powinny być zadbane i nie uniemożliwiać swobodnego przejścia w głąb świata.
 29. Warpy tworzone przez graczy nie powinny prowadzić do „pułapek” i być wykorzystywane do zabijania innych graczy.
 30. Regulamin może ulegać zmianie w dowolnym momencie o czym administracja może poinformować poprzez ogłoszenie na forum. Brak osobnych ogłoszeń nie zwalnia z obowiązku okresowego sprawdzania regulaminu pod kątem zmian. Na początku wątku znajduje się data ostatniej aktualizacji regulaminu.
 31. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.Niestosowanie się do zasad wymienionych powyżej może skutkować:

 • ostrzeżeniem, wyrzuceniem z serwera (kick)
 • tymczasowym lub trwałym zablokowaniem możliwości pisania (mute)
 • umieszczeniem w więzieniu
 • blokadą konta na czas określony lub nieokreślony
  - ban na czas określony (np. 2 godziny, tydzień, 30 dni)
  - ban na czas nieokreślony „perm” (np. ban do końca edycji)
  - ban na czas nieokreślony „dożytowni” (ban który nigdy nie wygasa przez okres istnienia serwera)

 • blokadą IP na czas określony lub nieokreślony
  - zasady takie same jak w blokadzie konta

 • graniczeniem praw na forum i/lub serwerze na czas określony lub nieokreślony
Kara może ulec zaostrzeniu w następujących sytuacjach:
 • aroganckie zachowanie gracza
 • wcześniej otrzymane kary za to samo przewinienie
 • nastawianie innych graczy przeciwko administracji/serwerowi
 • zachęcanie innych graczy do łamania regulaminu


Słownik pojęć:

a)   Gracz – użytkownik/klient serwera, forum i innych podmiotów podległych sieci MineWorld biorący bezpośredni udział w rozgrywce i mający faktyczny wpływ na jej przebieg.
a)   Nękanie – świadome działanie na szkodę gracza lub grupy graczy utrzymujące się od długiego czasu, objawiające się utrudnieniem gry, które graniczy lub wiąże się z trwałym uniemożliwieniem normalnej gry nie mającej znamion i nie będącej częścią naturalnej rywalizacji w grze i skutkuje negatywnym nastawieniem gracza lub grupy do serwera, uszczerbkiem na jego wizerunku i widoczna utratę graczy przez serwer co jest wbrew interesom serwera. Nękanie w tym znaczeniu jest działaniem na szkodę serwera i podlega regulaminowi.
b)   Multikonto – Posiadanie i/lub gra jednej osoby na więcej niż jednym koncie. 
c)   Spam – Pisanie nie na temat (jeśli rozmowa odbywa się w ściśle określonym wątku), pisanie/powtarzanie wielu wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasowych, nadużywanie shoutboxa i/lub niewłaściwe, nieumiejętne posługiwanie się nim, które skutkuje utrudnieniem dostępu do treści publikowanych przez inne osoby.
d)   Sklep on-line – sklep dostępny na stronie www.sklep.mineworld.pl, gdzie można nabyć usługi za prawdziwe pieniądze.
e)   Sklep MineShop – sklep wewnętrzny na serwerze, gdzie można nabyć przedmioty za wirtualną walutę „MineCoins”, którą można zdobyć przez normalną grę.
#2
Nowy, zbudowany od podstaw regulamin sieci! Proszę o zapoznanie się z nim, ponieważ zaczyna obowiązywać od momentu publikacji.
[Obrazek: giphy.gif]
#3
Dodano nowe punkty oznaczone numerami 10 i 11.

Cytat:10. Zabronione jest posiadanie i używanie jakichkolwiek zewnętrznych narzędzi/skryptów automatyzujących grę lub jej część i zyskiwanie przez to nieuczciwych korzyści.

Cytat:11. Zabronione jest celowe przebywanie AFK lub używanie jakichkolwiek zewnętrznych narzędzi/skryptów unikających AFK w celu odnoszenia nieuczciwych korzyści na serwerze.
[Obrazek: giphy.gif]
  


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości